Akce

Podmínky prodloužené záruky na vestavné spotřebiče SIEMENS
 1. Platnost prodloužené záruky na níže uvedené a zaregistrované vestavné spotřebiče značky Siemens začíná v návaznosti na standardní dvouletou záruku BSH a je platná po dobu dalších 3 let. BSH tak odpovídá za jakost vybraného zboží v délce trvání 5 let.
 2. K získání prodloužené záruky je nutné provést registraci spotřebiče, viz bod 11 níže. Registrace je bezplatná. Provedením registrace zákazník souhlasí s těmito podmínkami prodloužené záruky.
 3. Prodloužená záruka se vztahuje na spotřebiče zakoupené v období od 1.6.2021 do 31.12.2022.
 4. Podmínkou získání prodloužené záruky je zakoupení alespoň 4 (čtyř) kusů spotřebičů dle níže uvedeného schématu: • alespoň 1 (jednoho) kusu od každého z následujících 3 (tří) typů výrobků: i) vestavná trouba a ii) vestavná varná deska a iii) vestavná myčka + 4. (čtvrtý) kus libovolného typu vestavného spotřebiče Siemens. Prodloužená záruka se vztahuje na všechny zakoupené spotřebiče, tj. 4 (čtyři) a více dle výše uvedeného schématu. Pakliže je čtvrtým zakoupeným kusem vestavný spotřebič uvedený v bodě 5. níže, nevztahuje se na tento kus prodloužená záruka.
 5. Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřebiče:
  • vestavný kávovar, vestavnou pračku a vestavnou pračko-sušičku;
  • vystavené na prodejně prodejce;
  • zakoupené mimo území Česka nebo Slovenska;
  • nedodané do Česka nebo Slovenska společností BSH domácí spotřebiče s.r.o.;
  • zakoupené v internetovém obchodě (e-shop);
  • určené k jinému účelu než používání v domácnosti ve smyslu záručních podmínek BSH.
 6. Prodloužená záruka je nepřenosná – vztahuje se pouze k prvnímu vlastníkovi vybraných spotřebičů.
 7. Prodlouženou záruku lze získat pouze u vybraných kuchyňských studií, výrobců nábytku a architektů.
 8. Způsob vyřízení reklamace v rámci prodloužené záruky určuje BSH.
  • Bezplatný servis v rámci prodloužené záruky, tj. po ukončení standardní záruky, zahrnuje výměnu vadných součástek spotřebiče a výjezd a práci technika českého nebo slovenského autorizovaného servisu BSH.
  • Bezplatný servis v rámci prodloužené záruky, tj. po ukončení 2 leté standardní záruky, nezahrnuje opravy výrobku nebo jeho poruch výslovně uvedených v bodě 4. záručních podmínek BSH; Při uplatnění reklamace v rámci prodloužené záruky nevznikají tzv. práva z vadného plnění podle občanského zákoníku, zejména právo na výměnu spotřebiče, slevu nebo odstoupení a vrácení peněz, ať pro výskyt jedné, většího počtu nebo opakovaných vad.
  • V případě, že BSH vyhodnotí opravu jako nehospodárnou nebo nemožnou, vyhrazuje si právo namísto opravy vyměnit vadný spotřebič za nový.
 9. Výměna spotřebiče nebo náhradního dílu v rámci prodloužené záruky nezakládá běh nové záruční doby.
 10. Původní díly a zboží, které BSH v rámci plnění z prodloužené záruky vyměnila, přechází do vlastnictví BSH.
 11. Registraci lze provést zasláním kompletně vyplněného a podepsaného formuláře na emailovou adresu: zaruka.siemens@bshg.com, a to do 3 měsíců od zakoupení spotřebiče (datum prodejního dokladu). Pro dokončení registrace musí zákazník mj. naskenovat svůj prodejní doklad. Na základě registrace spotřebičů obdrží zákazník emailem kartičku se svým jménem a registračním číslem, která ho opravňuje k využití bezplatného servisu v rámci prodloužené záruky po dobu 3 let od ukončení standardní dvouleté záruky za jakost. Kartičku je třeba uschovat pro účely prokázání se technikovi autorizovaného servisu.